OŠ KUNGOTA, podružnica
SPODNJA KUNGOTA


  


  šolsko leto 2018 /2019
Prijazna šola ni tista, ki vse dopušča in vse dovoli, ampak tista, v kateri se ve, zakaj je nekaj tako in ne drugače; je tista, v kateri se držimo reda zaradi medsebojnega spoštovanja, ne pa zaradi strahu pred kaznijo.
"Dr. Ivan Štuhec"

ZGODOVINA ŠOLE
PROJEKTI in še marsikaj
lazimigacvili KOTIČEK
ARHIV

ZBORNIK
šolstva V Sp. Kungoti


Razvijamo samozavest in samostojnost naših otrok.

  
naslov: Gradiška 219, Pesnica 2211
e-mail: sola@os-sp-kungota.si
telefon: 02 655 30 41
Vodja šole je učiteljica
NADA LAMPRET.
Nas boste obiskali?
RAZREDI   

OBVEŠČAMO 

PUBLIKACIJA
SMO EKO?  
HUMANITARNOST

VARNA POT V ŠOLO
VOZNI RED AVTOBUSOV 
KAJ BOMO JEDLI DANES?

ŠOLSKI SKLAD
LDN šole
poročilo LDN 2017/2018
SVET STARŠEVZa fotografije naše šole se zahvaljujemo g. Aleksandru Papcu.

 hİpe